Tag Archives: Tiện ích Samsora Premier 105

Việt Nam hiện có chưa đến 100 Công trình Xanh đạt chuẩn

Theo Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam, Việt Nam hiện có chưa đến 100 Công trình Xanh đạt chuẩn đang phát triển ở các giai đoạn khác nhau, con số này quá thấp so với hơn 2.100 dự án

0932 768 138