TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN SAIGON MIA 08-07-2017

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN SAIGON MIA TRUNG SƠN 08-07-2017

tien-do-thi-cong-du-an-saigon-mia
Cập nhật tiến độ thi công dự án Saigon Mia
do-be-tong-san-tang-9-block-southern-du-an-saigon-mia
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 9 Block Southern dự án Saigon Mia
be-tong-san-tang-9-block-southern-can-ho-saigon-mia
Đổ bê tông sàn tầng 9 Block Southern căn hộ Saigon Mia
cot-thep-san-tang-4-block-central-du-an-saigon-mia
Thi công cốt thép sàn tầng 4 Block Central dự án Saigon Mia
cot-thep-san-tang-4-block-central-can-ho-saigon-mia
Thi công cốt thép sàn tầng 4 Block Central căn hộ Saigon Mia
cot-thep-san-tang-4-block-central-du-an-saigon-mia-trung-son
Thi công cốt thép sàn tầng 4 Block Central dự án SaiGon Mia Trung Sơn
cot-thep-san-tang-4-block-central-can-ho-saigon-mia-trung-son
Thi công cốt thép sàn tầng 4 Block Central căn hộ Saigon Mia Trung Sơn
cop-pha-san-tang-4-block-northern-du-an-saigon-mia-trung-son
Thi công cốp pha sàn tầng 4 Block Northern dự án Saigon Mia Trung Sơn
cop-pha-san-tang-4-block-northern-can-ho-saigon-mia-trung-son
Thi công cốp pha sàn tầng 4 Block Northern căn hộ Saigon Mia Trung Sơn
cop-pha-san-tang-4-block-northern-du-an-can-ho-saigon-mia-trung-son
Thi công cốp pha sàn tầng 4 Block Northern du an can ho Saigon Mia Trung Son

LIÊN HỆ CHỦ ĐẦU TƯ

tiến độ thi công dự án saigon mia 08-07-2017, tiến độ thi công dự án saigon mia, saigon mia, dự án saigon mia, căn hộ saigon mia, dự án căn hộ saigon mia, dự án saigon mia trung sơn, căn hộ saigon mia trung sơn, du an can ho saigon mia trung son