TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN GOLDEN BAY CAM RANH NGÀY 10/05/2017

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN GOLDEN BAY CAM RANH 

(10/05/2017)

duong-d8-khu-d17-dang-thi-cong
Đường D8 – khu D17 Golden Bay Cam Ranh đang được thi công
duong-d8-khu-d17-dang-thi-cong
Đường D8 khu D17 dự án Golden Bay Hưng Thịnh đang được thi công
duong-d8-khu-d17-dang-thi-cong
Đường D8 khu D17 đang được thi công
lot-gach-duong-d19-khu-d17
Thi công lót gạch vỉa hè tại đường N9 khu D17
lot-gach-via-he-duong-d19-khu d17
Lót gạch vỉa hè đường N9 khu D17
lot-gach-via-he-duong-d19-khu d17
Lót gạch vỉa hè đường D19 khu D17
tham-nhua-duong-n2
Thi công thảm nhựa tại đường N2
tham-nhua-duong-n2
Thi công thảm nhựa tại đường N2
cong-chao-duong-d17
Thi công cổng chào đường D17
cong-chao-duong-d16
Thi công cổng chào đường D16